پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394
اخبار > اخبار
آخرین نتایج نقل وانتقالات دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر

برای اطلاع از آخرین نتایج نقل وانتقالات به جدول زیر مراجعه کنید


تاریخاعلام نتیجهنام ونام خانوادگیردیف
4/5/84اعلام موافقت واحد مقصدطیبه باوندی1
4/5/84اعلام موافقت واحدمقصدمصطفی نوزادگنزق2
4/5/84اعلام موافقت واحد مقصدسید پدرام ستودگان3
4/5/84اعلام موافقت واحدابهرسعید نادری4
4/5/84اعلام موافقت واحدابهراشکان زارع رفیع5
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرحسین محمدخانلو6
27/4/84اعلام موافقت واحدابهریاسر کوسه لی7
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرسید حامد سیدحسینی8
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرحسن مرادی9
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرمحسن سعیدی10
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرسید مهدی هاشمیان11
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرمهران افروشه12
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرمرتضی برخورداری13
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرمحمد محمدی14
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرمیثم قربانی15
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرفرزاد دیباواجارگاه16
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرمجید حسینی17
27/4/84اعلام موافقت واحدابهرشهرزادبیات18
26/4/84اعلام موافقت واحدابهرسیده سحر موسوی19
26/4/84اعلام موافقت واحدابهرسمیه قاسمی پورقره قاشلو20
26/4/84اعلام موافقت واحدابهرابراهیم بهاری21
9/5/84اعلام موافقت واحدابهرکاوه طارمی22
9/5/84اعلام موافقت واحدابهررضا امین پور23
9/5/84اعلام موافقت واحدابهرآناهیتا وحیدی24
9/5/84اعلام موافقت واحد مقصدقربان یزدان پناه25
13/5/84اعلام موافقت واحدابهرمحمد نثاری26
13/5/84اعلام موافقت واحدابهرقادر عیوضی نژاد27
13/5/84اعلام موافقت واحدابهرنضیر کوثری28
13/5/84اعلام موافقت واحدابهرندا محسنین فر29
13/5/84اعلام موافقت واحدابهرمهشید امینیان30
13/5/84اعلام مخالفت واحدمقصدمحمد صبری فر31
13/5/84اعلام مخالفت واحدمقصدمجتبی صادقیان32
13/5/84اعلام مخالفت واحدمقصدمسعود دادوران33
15/5/84اعلام موافقت واحد مقصدتهمینه پوریوسفی34
15/5/84اعلام موافقت واحد مقصدنفیسه کلانتری35
15/5/84اعلام موافقت واحد مقصدسید کاظم فلاح36
18/5/84اعلام موافقت واحدابهرامیرزینل اکبری اسفندآبادی37
18/5/84اعلام موافقت واحدابهرمنصور قلعه ئی38
18/5/84اعلام موافقت واحدابهرمهدی ثقفی39
18/5/84اعلام موافقت واحدابهرابراهیم مزرعه فراهانی40
18/5/84اعلام موافقت واحدابهرمسعود حسین زاده صنعتکار41
18/5/84اعلام موافقت واحد مقصدپیمان مقیمی42
24/5/84اعلام موافقت واحدابهررضا میرزازاده43
24/5/84اعلام مخالفت واحدابهرشروین نظرعلیزاده44
24/5/84اعلام موافقت واحدابهرناصر بخش زارع45
24/5/84اعلام موافقت واحدابهرفرشته حسینعلی46
24/5/84اعلام موافقت واحدابهرعلیرضا حنیفه لو47
24/5/84اعلام موافقت واحدابهرسمانه پناهی48
25/5/84اعلام موافقت واحد مقصدلیلا شایسته49
25/5/84ثبت ابلاغیهسید ثمر میرغنی نژاد50
26/5/84اعلام موافقت واحد مقصدسید تقی چشامی51
29/5/84اعلام موافقت واحدابهرنوید رضا نوحی52
29/5/84اعلام موافقت واحدابهرمجید رضانسب53
29/5/84اعلام موافقت واحدابهرسعید حاجی54
29/5/84اعلام موافقت واحدابهرمسعود احمدی عالی55
29/5/84اعلام موافقت واحد مقصدطیبه حیدری نعمت آباد56
30/5/84اعلام موافقت واحد مقصدمحمدرضا خانی57
30/5/84اعلام موافقت واحد مقصدوجیه اله نوروزی58
30/5/84اعلام موافقت واحد مقصدرامین کریمی59
31/5/84اعلام مخالفت واحد مقصدمریم انصاری60
1/6/84اعلام موافقت واحد مقصدمیثم امامی61
2/6/84اعلام مخالفت واحدمقصد بعلت مغایرت باآیین نامه 52000/31 مورخ 5/4/81کورش گودرزی62
3/6/84اعلام موافقت واحدابهرروناک رنجی63
5/6/84اعلام مخالفت واحد مقصدعطا تفقداکبرپور64
5/6/84اعلام موافقت واحد مقصدمحمد جعفری65
5/6/84اعلام موافقت واحد مقصدشبنم عدلی لاله66
6/6/84پاسخ به ابلاغیهملیحه رجبی67
7/6/84اعلام موافقت واحد مقصدمریم نهیراتپور68
7/6/84اعلام موافقت واحدابهرمجتبی خداوردی69
7/6/84اعلام موافقت واحد مقصدامید خوش سیرت 70
7/6/84اعلام موافقت واحد مقصدمهیارمرادزاده71
9/6/84ثبت نام نهاییمهدی بی همتا72
9/6/84اعلام موافقت واحد مقصدنسرین زاهدپور73
9/6/84اعلام موافقت واحد مقصدزهرا گیتی شیرده 74
9/6/84اعلام موافقت واحد مقصدفرناز تابانی مرنی75
9/6/84اعلام موافقت واحدابهرعلی امینی76
9/6/84اعلام موافقت واحدابهرکوروش خدابنده77
10/6/84اعلام موافقت واحد مقصدسیدمصطفی مظلوم انور78
10/6/84اعلام موافقت واحد مقصدپریسا سادات آل موسی79
12/6/84اعلام مخالفت سازمان مرکزی به درخواست شخصیاعظم نجفی80
12/6/84اعلام مخالفت سازمان مرکزی به درخواست شخصیآتورمراداحد81
14/6/84اعلام موافقت واحد مقصدتورج جلیلی82
14/6/84اعلام موافقت واحد مقصدفرشته طاهرخانی83
14/6/84اعلام مخالفت واحد مقصدعلیرضا صالحی84

سه شنبه 4 مرداد 1384
 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT