عنوان اطلاعیه
اطلاعیه ثبت نام
متن اطلاعیه
باتوجه به اینکه سامانه ثبت نام ازطریق سازمان مرکزی مدیریت می شود ونهایتاً تا21 شهریور ماه باز می باشد.
دانشجویان بایستی حداکثر تا21 شهریور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است درصورت مسدود شدن سامانه، برای دانشجویانی که ثبت نام نکرده اند مرخصی صادرخواهد شد.
مزید اطلاع در بازه زمانی حذف واضافه، ثبت نام فقط برای دانشجویانی که قبلاًثبت نام نموده اند امکان پذیرمی باشد.

معاونت آموزشی واحد ابهر
تاریخ
1397/06/18
مجموعه
اطلاعیه داخلی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir