عنوان اطلاعیه
اعطاء وام به دانشجویان
متن اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام بانک مهر ایران می رساند بعد از مطالعه شرایط دریافت وام دربخشنامه ، بامراجعه به سایت sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام خود ، ازتاریخ 97/12/11 الی 97/12/22 اقدام نمایند.

تاریخ
1397/12/12
مجموعه
اطلاعیه داخلی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir