عنوان اطلاعیه
آخرین تصمیمات اتخاذ شده در مورد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸
متن اطلاعیه
آخرین تصمیمات اتخاذ شده در مورد برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۹-۹۸
تاریخ
1399/04/01
مجموعه
اطلاعیه داخلی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir