عنوان اطلاعیه
تقویم زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان (تیر ماه 1400)
متن اطلاعیه
تقویم زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان (تیر ماه 1400) اعلام شد.
دانشجویان گرامی از روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir  حسب راهنمای انتخاب واحد اقدام به ثبت درخواست اولیه برای انتخاب واحد دوره تابستان و پرداخت شهریه نمایند تا پس از فعال شدن فرایند انتخاب واحد از روز شنبه مورخ 1400/04/26 (مطابق جدول زمانبندی) دروس انتخابی در دروه تابستان را اخذ نمایند.
حسب روال جدید (فعال نمودن خدمات مبتنی بر درخواست) دانشجویان لازم است قبل از فرایند انتخاب دروس دوره تابستان، اقدام به ثبت درخواست اولیه برای کنترل مجاز بودن به انتخاب واحد و پرداخت شهریه نمایند تا در روز انتخاب واحد صرفا اقدام به ثبت دروس خود نمایند. این امر در جهت تسهیل در فرایند پرداخت شهریه و  انتخاب دروس برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.
در روز انتخاب واحد بعد از ثبت درخواست دانشجویان و پرداخت شهریه، دسترسی برای انتخاب دروس برای دانشجویان فراهم می شود و پیام مربوطه از طریق پیام رسان نیز به دانشجو ارسال می گردد.

از فردا امکان ثبت درخواست اولیه و پرداخت شهریه دوره تابستان (شهریه ثایت + بخشی از شهریه متغییر) فعال می شود. ولی دانشجویان ثبت دروس را از شنبه انجام می دهند.تاریخ
1400/04/23
مجموعه
اطلاعیه داخلی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir