عنوان اطلاعیه
برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 1401-1400
تاریخ
1400/06/03
مجموعه
اطلاعیه داخلی
فایل

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir