با موافقت وزارت علوم : سه رشته جدید تحصیلی به رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر افزوده شد۰
1397/11/03


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با پیگیری های مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و موافقت قطعی وزارت علوم رشته های رواشناسی عمومی درمقطع کارشناسی ارشد ، مدیریت مالی درمقطع کارشناسی و تکنولوژی تولیدات گیاهی در مقطع کاردانی ناپیوسته به مجموع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر اضافه شد۰
دکتر کیان پهلوان افشاری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرگفت : با پیگیری های صورت گرفته وزارت علوم با تاسیس سه رشته روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد ، مدیریت مالی درمقطع کارشناسی و تکنولوژی تولیدات گیاهی درمقطع کاردانی ناپیوسته موافقت کرد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرافزود: با اخذ مجوز رشته مهندسی پزشکی وپذیرش دانشجو در این رشته واین سه رشته جدید امسال در مجموع مجوز چهار رشته جدید به رشته های این واحد دانشگاهی افزوده شده است
کیان پهلوان افشاری تعداد رشته های موجود دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر را ۱۲2 رشته عنوان کرد و گفت : در مقطع دکترا ۸ رشته ،در گروه های علوم انسانی وکشاورزی ۵۳ رشته ، درمقطع کارشناسی ارشد ۴5 رشته ، درمقطع کارشناسی و ۱6 رشته نیز درمقطع کاردانی و همچنین رشته پرستاری در واحد ابهرفعال هست۰
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اخذ مجوز برخی از رشته ها از جمله رشته حقوق را نیزیاد آورد شد وگفت: بیش از ۱۰ رشته جدید نیز در پورتال تاسیس رشته دانشگاه آزاد قرار گرفته که امیدوارم برای شروع سال تحصیلی جدید تعدادی از جمله رشته حقوق ، ایران شناسی ، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی درمقطع کارشناسی و روانشناسی درمقطع دکترا نیز به رشته های این واحد افزوده شو د.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir