رئیس واحد ابهر: فراهم کردن محیط مناسب فرهنگی، آموزشی وپژوهشی برای دانشجویان وظیفه ماست.
1398/08/02


دکتر کیان پهلوان افشاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرگفت : وظیفه همه ما خدمتگزاران دانشگاه فراهم کردن فضای  داریم محیط مناسب فرهنگی، آموزشی وپژوهشی برای دانشجویان می باشد.


دکتر کیان پهلوان افشاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در جلسه استقبال از دانشجویان نو ورود ضمن خیرمقدم به این دانشجویان گفت : برای مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی افتخار بزرگی است که شما عزیزان این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب نموده اید و سعی همه خدمتگزاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر این است که یک محیط مناسب فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مهیا نمائیم تا شما و خانواده های گرامیتان دغدغه ای نداشته باشید.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با تاکید بر ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه و نظم و انظباط آموزشی خواستار مشارکت جدی و فعال دانشجویان در عرصه های فرهنگی و پژوهشی در کنار فعالیت های آموزشی شد و با تبیین ساختار مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویان خلاق و ایده پرداز خواست تا با تشکیل هسته های فن آور در این مراکز مستقر و از مزایای حمایتی آن در به بار نشاندن ایده های خلاقانه و فن آور خود بهره مند شوند.
وی درپایان با تاکید بر حفظ آراستگی و شئونات اسلامی درمحیط دانشگاهی ، موضوع حجاب و عفاف را باهمیت شمرد و گفت : رعایت پوشش اسلامی و برخورد و مراوده اجتماعی در شان دانشجوی کشور اسلامی ایران جزو فرهنگ والای آنان بوده و دانشجویان نسبت به صیانت از این فرهنگ باید کوشا باشند.
در این مراسم معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها ، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و رئیس حراست واحد مسئولیت و وظایف حوزه های خود را تبیین کردند.