تقویم ثبت نام نیمسال تابستان سال تحصیلی3-99-98
مجموعه
آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال تابستان 99-98
عنوان تاريخ توضيح
انتخاب واحد 99/04/28 لغایت99/02/05 در تاریخ های مذکوردانشجویان تمامی گروها مجاز به انتخاب واحد می باشند
شروع کلاسها 99/05/04 حضور اساتید ودانشجویان از اولین جلسه تشکیل کلاس الزامی است
حذف واضافه    
پایان کلاسها 99/05/30  
شروع امتحانات 99/06/01  
پايان امتحانات 99/06/06
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir