طبقه بندی تقویم
تقویم
ردیفعنوان از تاریختا تاریخ
1 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی96-97 1396/11/141396/11/24
2 تقویم ثبت نام تابستان97-96 1397/04/191397/04/21
1

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir