طبقه بندی تقویم
تقویم
ردیفعنواناز تاریختا تاریخمشاهده جزئیات
1تقويم ثبت نام1399/11/15  مشاهده جزئیات
2ثبت نام دوره تابستان (تیر ماه 1400)1400/04/261400/04/31 مشاهده جزئیات
1

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir