شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر ریاست2435226080عباس اسماعیلی303ریاست
2دفتر ریاست2435226080رضا محمدی304ریاست
3دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات2435226080الهام محدث555ریاست
4حراست2435226080امیرهوشنگ عسگری439ریاست
5روابط عمومی2435226080غلامعباس بابایی317ریاست
6گزینش2435226080دکتر روح اله نوری351ریاست
7امور حقوقی2435226080محمدنقی یوسفی305ریاست
8امود دفتر حراست2435226080مجید طاهروردی447ریاست
9رئیس اداره عمران2435226080مهدی عزیزی313ریاست
10سایت اطلاع رسانی2435226080ربابه مهری373ریاست
1 2

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir