رویدادها

مقالات

آخرین اخبار

لیست کتابها

لیست مقالات

لیست جزوه ها

image

روش های نمونه گیری

| تاریخ ثبت : 1396/09/12
| تعداد صفحات : 75

توضیحات

همچنانکه می دانیم تعیین روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه در یک تحقیق از اهداف اصلی محقق برای جلوگیری ار اتلاف هزینه و زمان بوده و از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. این جزوه شامل روش های نمونه گیری از جمله روش نمونه گیری تصادفی ساده،روش نمونه گیری طبقه بندی، روش نمونه گیری خوشه ای و روش نمونه گیری سیستماتیک و همچنین تعیین اندازه نمونه های آنهاست.

لیست پروژه ها

لیست اخبار

لیست رویدادها