بخشهای مرتبط
گزینش

معرفی رئیس گزینش

 

مشخصات فردی:

 نام و نام خانوادگی: روح اله نوری                    محل تولد: الموت قزوین        

 تاریخ تولد: 1345/12/1

 مدارک تحصیلی:

لیسانس تاریخ از دانشگاه تهران                                                              1372-1368

لیسانس فلسفه غرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال             1375 -1370

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز       1377-1375

دکتری فلسفه غرب از واحد علوم و تحقیقات                                          1390-1385

سوابق اجرایی و خدمت :

 • ده سال مدیرگروه عمومی
 • دو سال مدیر گروه معارف اسلامی

دوره ها و کارگاههای آموزشی :

 • کارگاه و رسانه ها و وسایل آموزشی
 • کارگاه آشنایی با اینترنت
 •  کارگاه روش ارزشیابی
 • کارگاه روش شناسی تحقیق
 • کارگاه فلسفه تعلیم و تربیت
 • کارگاه مهارت های تعلیم و تربیت 1
 • کارگاه عرفان عملی در اسلام
 • کارگاه کاربرد روانشناسی در اخلاق
 •  کارگاه آموزشی و ایجاد وبلاگ و .......

فعالیت های پژوهشی :

طرح های پژوهشی:

1.        عوامل مؤثر بر جامعه باز در اندیشه سیاسی کارل پور

2.        هرمنوتیک ویلهلم دیلتای و نسبت آن با علوم انسانی

3.       نقد و برسی و مقایسه جایگاه زن در دفاع مقدس و در ادبیات داستانی دفاع مقدس

مقالات علمی:

1.         نقش ویلهلم دیلتای در پایه گذاری علوم انسانی و دفاع از عینیت آن (علمی پژوهشی)

2.        تاریخ علم هرمنوتیک و نقش دیلتای درسط و تفصیل آن (علمی-پژوهشی)

3.       هرمنوتیک ویلهلم دیلتای و نسبت آن با علوم انسانی (علمی-پژوهشی)

4.       کاربست نظریه جامعه باز در اندیشه کارل پوپر (علمی-پژوهشی)

کتب :

آشنایی با کلیات فلسفه اسلامی ( علمی پژوهشی)

سوابق تدریس:

چهارده سال سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد و  دولتی

 

 

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir