بخشهای مرتبط
صندوق رفاه دانشجویی

 

شرایط اعطای وام

 

    1- دانشجوی ترم اول و آخر نباشد.

    2- دانشجو بیشتر از دو ترم مشروط نشده باشد.

    3- اخذ وام ، منوط به تسویه وام قبلی دانشجو می باشد

تسهیلات دانشجوئی

1- وام شهریه : براساس نصف شهریه ترم جاری دانشجو با بازپرداخت اقساط یکساله.

2-وام ازدواج: براساس عقدنامه دانشجو به مبلغ15000000 ریال با بازپرداخت 20ماهه طی اقساط  (از زمان عقد دانشجو بیشتر از 6 ماه نگذشته باشد).

 3- وام اجاره مسکن : براساس اجاره نامه معتبر دانشجو به مبلغ 5000000 ریال برای دانشجویان مجرد و6000000 ریال برای دانشجویان متاهل : بازپرداخت اقساط یک ساله

4-وام ضروری: به مبلغ12000000 ریال فقط یکبار طی حداکثر 20 قسط در حین تحصیل

 

-کارکنان صندوق رفاه واحد براساس درخواست دانشجوبرای استفاده از انواع تسهیلات، باتوجه به شرایط ، تسهیلات مورد نظر دانشجویان رادراختیار آنان قرار داده و کارهای مربوطه از قبیل صدور سند ، صدور چک ، ارائه چک به بانک و غیره را انجام می دهند.

   فرمهای وام میان مدت          
   فرم سند تعهد محضري وام بلند مدت
   فرآيند پرداخت وام
   فرم مشخصات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی وام و تسهیلات رفاهی ( فرم شماره 20)
   برگ درخواست وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (فرم شماره 21)

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir