بخشهای مرتبط
برنامه حضور مدیران گروه

ليست مديران گروههاي واحد ابهر(نيمسال اول 97-96)
نام ونام خانوادگي رشته/ رشته ها مقطع روزهاي حضور
1-97-96
دكتر وحيده باباخاني مشاوره وراهنمايي كارشناسي ارشد چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه
دكتر محمد قمري مشاوره دكتري چهارشنبه-پنج شنبه
دكتر سيروس شريفي روانشناسي-آموزش ابتدايي تمامي مقاطع وگرايشها سه شنبه- چهارشنبه-پنج شنبه
دكتر سجاد حسيني تربيت بدني كارشناسي وكارشناسي ارشد تمامي گرايشها  
يكشنبه تا پنج شنبه
نشاد سر ديوند چگيني حسابداري- مديريت هاي بازرگاني – صنعتي- امور بانكي – پيوسته ونا پيوسته كارشناسي تمامي مقاطع  
 
دو شنبه-سه شنبه-چهارشنبه
حسابرسي كارشناسي ارشد
 
دكتر فريد عسگري
مديريت شهري-مديريت مالي- رياضيات مالي-آمار اجتماعي،اقتصادي-مديريت بازرگاني- مالي وتجارت الكترونيك -  مديريت استراتژيك-كارآفريني-تحول-بيمه،بازاريابي،بين المللي  
كارشناسي ارشد
 
 
 
 
شنبه تا پنج شنبه بجز چهارشنبه
 
دكتر موسي احمدي مديريت بازرگاني- بازاريابي دكتري پنج شنبه- جمعه
دكتر فرزانه خليلي علوم اقتصادي دكتري  
چهارشنبه- پنج شنبه
 
اقتصاد اسلامي-انرژي- مديريت بازرگاني ،داخلي كارشناسي ارشد
دكتر جواد طاهري گروه عمومي - سه شنبه-چهارشنبه
دكتر بابك حاج كريمي مديريت صنعتي- مالي دكتري چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكتر جواد سخا تاريخ كارشناسي ارشد و دكتري چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكتر سيامك مسعودي برق-قدرت تمامي مقاطع وگرايشها  
دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه
برق -الكترونيك تمامي مقاطع وگرايشها
علي علي جماعت كامپيوتر تمامي مقاطع وگرايشها سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه
دكتر ليلا نظري صنايع – مهندسي صنايع ومهندسي مالي تمامي مقاطع چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكترعلي خوئيني مكانيك- مكاترونيك تمامي مقاطع وگرايشها سه شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه
زين العابدين افلاطونيان معماري تمامي مقاطع وگرايشها سه شنبه- چهارشنبه
رضا هاشم پور علوم پايه- پليمر - سه شنبه- چهارشنبه
دكتر نينا رجائي مديريت كشاورزي تمامي مقاطع وگرايشها چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكتر مهران ابوذر تغذيه دام- انگل شناسي- دامپزشكي- اصلاح نژاد دام تمامي مقاطع چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه
دكتر كامران اكبري مهندسي كشاورزي وعلوم باغباني كارشناسي ارشد با تمامي گرايشها چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكتر سيد مهدي حسيني معارف اسلامي كارشناسي سه شنبه- چهارشنبه- پنج شنبه
معصومه عسگري پرستاري كارشناسي دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه
دكترسعيد پيري علوم باغباني- ژنتيك مولكولي دكتري يكشنبه الي پنج شنبه
دكتر آراز نجفي باستان شناسي-مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي- مرمت ابنيه وآثار تاريخي دكتري-كارشناسي-كارشناسي ارشد يكشنبه الي پنج شنبه
 
 
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir