بخشهای مرتبط
آزمایشگاهها و کارگاهها

مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

این مجموعه مورد استفاده دانشجویان رشته های مکانیک، برق، صنایع، پرستاری، مشاوره، روانشناسی، کشاورزی، باغبانی و دامپزشکی قرار می گیرد.

کارگاه تخصصی مکانیک: به مساحت M600

 شامل:

1.      کارگاه ریخته گری

2.      کارگاه جوشکاری

3.      کارگاه ساخت و تولید

 

مجموع آزمایشگاههای برق : به مساحت M600

 شامل:

1.      آزمایشگاه الکترونیک 1و2و3

2.      آزمایشگاه فیزیک 1و2

3.      آزمایشگاه مدار منطق و دیجیتال

4.      آزمایشگاه کنترل

5.      آزمایشگاه ماشین 1و2

6.      آزمایشگاه الکترونیک عمومی و صنعتی

7.      آزمایشگاه مدار و اصول اندازه گیری

8.      آزمایشگاه تکنیک پالس و مخابرات

 

کارگاه عمومی و تخصصی برق به مساحت M1350

شامل:


 1.      کارگاه توزیع هوایی

2.      کارگاه ترانس

3.      کارگاه سیم پیچی DC

4.      کارگاه خط کرم

5.      کارگاه عمومی برق

6.      کارگاه ترانسفوماتور

7.      کارگاه تجهیزات پست

8.      کارگاه سیم پیچی 1و2

9.      کارگاه مدار فرمان 1و2

10.     کارگاه تابلو

11.     کارگاه سر کابل و مفصل

12.     کارگاه عیب یابی کابل

 
آزمایشگاه مهندسی مکانیک به مساحت M300
 

شامل:

1.      آزمایشگاه مقاومت مصالح

2.      آزمایشگاه ترمودینامیک

3.      آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

4.      آزمایشگاه سیالات

5.      آزمایشگاه مکاترونیک

6.      آزمایشگاه سیستمهای دقیق اندازه گیری

7.      آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

 
کارگاه صنایع اتومبیل به مساحت M150
 

شامل:

1.      کارگاه سوخت رسانی

2.      کارگاه انتقال قدرت

3.      کارگاه برق خودرو

 
آزمایشگاه علوم پایه به مساحت M350
 

شامل:

1.      آزمایشگاه پزشکی

 

 

آزمایشگاه شیمی به مساحت M70

 

آزمایشگاه عکسهای هوایی به مساحت M 40                

 

آزمایشگاه بافت شناسی به مساحت M40

 

آزمایشگاه گیاه شناسی فیزیولوژی                                                                                         

 

آزمایشگاه خاک شناسی به مساحت M40

 

آزمایشگاه بافت شناسی جانوری

 

آزمایشگاه بافت شناسی گیاهی

 

 کارگاه عمومی مکانیک مساحت M70

 

مکانیک عمومی

 

ورق کاری و تاسیسات

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir