بخشهای مرتبط
سایتها

ساختمان امام خمینی (ره) دارای 5 سایت جداگانه به نام های سایت های  شماره 1 ، 2 ،3 ، 4 ،5 و 6 سایت مرکزی ، سایت سخت افزار و کلاس ویدئو پروژکتور که  همگی تحت نظارت معاونت محترم پژوهشی فعالیت می­کنند، اداره این سایت ها به عهده  آقای خلیل لطفی می باشد.

سایت شماره 1

این سایت در نیمسال (1-89-88) راه اندازی شده همچنین دارای 11 دستگاه کامپیوتر ویک دستگاه ویدئو پروژکتور و پرده برقی ویدئو پروژکتور میباشد که برای تشکیل کلاس های گروه کامپیوتر در نظر گرفته شده است . برنامه های نصب شده مطابق با برنامه درسی در سیستم ها نصب شده است .

سایت شماره  2

سایت 2 مجهز به 11 دستگاه کامپیوتر ویک دستگاه ویدئو پروژکتورو پرده برقی ویدئو پروژکتور می باشد که کلیه کلاس های گروه برق در این سایت تشکیل می شود.بنابراین تمامی سیستم ها مجهز به کلیه برنامه های کاربردی در رشته برق می باشد.همین طور کلاس های شبکه گروه کامپیوتر در این سایت تشکیل می شود.

سایت شماره 3

سایت 3 مجهز به 11 دستگاه کامپیوتر ویک دستگاه ویدئو پروژکتورو پرده برقی ویدئو پروژکتور می باشد که کلیه کلاس های گروه کامپیوتر و معماری   در این سایت تشکیل می شود.بنابراین تمامی سیستم ها مجهز به کلیه برنامه های کاربردی در رشته برق می باشد.همین طور کلاس های شبکه گروه کامپیوتر در این سایت تشکیل می شود.

 
سایت شماره 4

این سایت مجهز به11دستگاه کامپیوتر ویک دستگاه ویدئو پروژکتور و پرده برقی ویدئو پروژکتور می باشد. همچنین برای کلاس های رشته کامپیوتر همین طور صنایع   و مکانیک تمامی سیستم ها دارای برنامه های کاربردی در رشته کامپیوتر و برنامه ARENA(شبیه سازی در رشته صنایع) و برنامه های کاربردی در رشته برق ORCAD،PSPICE،SPSSو برنامهCATTIAو ANSYSبرای گروه مکانیک می باشد.

 

سایت شماره 5

این سایت مجهز به11دستگاه کامپیوتر ویک دستگاه ویدئو پروژکتور و پرده برقی ویدئو پروژکتور می باشد. همچنین برای کلاس های رشته کامپیوتر همین طور صنایع   و مکانیک تمامی سیستم ها دارای برنامه های کاربردی در رشته کامپیوتر و برنامه ARENA(شبیه سازی در رشته صنایع) و برنامه های کاربردی در رشته برق ORCAD،PSPICE،SPSSو برنامهCATTIAو ANSYSبرای گروه مکانیک می باشد.

 

سایت شماره 6

این سایت مجهز به11دستگاه کامپیوتر ویک دستگاه ویدئو پروژکتور و پرده برقی ویدئو پروژکتور می باشد. همچنین برای کلاس های رشته کامپیوتر همین طور صنایع   و مکانیک تمامی سیستم ها دارای برنامه های کاربردی در رشته کامپیوتر و برنامه ARENA(شبیه سازی در رشته صنایع) و برنامه های کاربردی در رشته برق ORCAD،PSPICE،SPSSو برنامهCATTIAو ANSYSبرای گروه مکانیک می باشد.

سایت مرکزی

سایت مرکزی مجهز به 16 دستگاه کامپیوترویک دستگاه ویدئو پرکتور و  پرده برقی ویدئو پروژکتور و یک دستگاه smarat board می باشد.همچنین برای برگزاری کلاس های رشته کامپیوتر وهمین طور مدیریت وصنایع تمامی سیستم ها دارای برنامه های word2007_2003وvisual basicوsql serverوflashوmspوسایر برنامه های کاربردی در رشته کامپیوتر می باشد.

کلاس ویدئو پروژکتور 

این کلاس مجهز به1 دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه ویدئو پروژکتور  که کلیه گروهها می توانند از این کلاس استفاده نمایند می باشد

سایت سخت افزار

سایت سخت افزار تنها اختصاص به برگزاری کلاس سخت افزار گروه کامپیوتر داشته و مجهز به 4دستگاه کیس ، پرینتر لیزری و سوزنی برای تحلیل و بررسی عناصر داخلی می باشد.

 
در نهایت سایت کامپیوتر

دارای یک دستگاه پرینتر و دو دستگاه  رایتر و همین طور 3دستگاه کامپیوتر می باشد که در اختیار کامل مسئول سایت و تنها برای خدمت رسانی به دانشجویان محترم تهیه شده است.

ضمن این که کلیه برنامه ها با  ورژن  جدید در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
نحوه استفاده دانشجویان از سایت
دانشجویان محترم می توانند در ساعاتی غیر از ساعات تشکیل کلاس ها به صورت آزاد و مستمر از امکانات سایت استفاده نمایند

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir