چارت سازمانی

            حوزه معاونت دانشجويي

     نام ونام خانوادگي سمت شماره تلفن داخلي Email                     
دكترسيدمجيداميرفخريان معاون دانشجويي و فرهنگی    
شبنم حیدری رئیس امور دانشجويي 314  
ولي اله مصلي رئیس امور فرهنگی  
دكتر علیرضا جعفری مسئول مرکز مشاوره    
علیرضا بیگی کارشناس تربیت بدنی  
نسیم خاکی کارشناس تربیت بدنی    
ایرج جعفری رئیس اداره دانش آموختگان 330  
فرحناز مشاور کارشناس دانش آموختگان 330  
هانیه خدمتکاری کارشناس دانش آموختگان 330  
رضا اسدی مسئول دفتر معاونت    
شهناز مقصودی سرپرست خوابگاه خواهران    
معصومه عابدینی سرپرست خوابگاه خواهران    
ناهید گلپرور کارشناس امور فرهنگی 505  
فریدون کرمی مسئول سلف سرویس    
 
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir