بخشهای مرتبط
مدیر امور دانشجویی

مديريت امور دانشجوئي:

مديريت اموردانشجوئي دانشگاه ضمن هماهنگي كامل با معاونت محترم دانشجوئي و ساير مسئولين دانشگاه ، ضمن تعامل سازنده با كليه دواير تحت پوشش حوزه دانشجوئي و ساير حوزه هاي دانشگاه، بر فعاليت امور دانشجويي ، خوابگاهها، تغذيه، بررسي شكايات دانشجويي، ادارات دانشجويي دانشكده ها، نظارت داشته و فعاليت هاي مربوط به كميته انضباطي ، نقل و انتقالات  دانشجويي و شوراي دانشجويي وكميته هاي مختلف مرتبط را مستقيما" عهده دار مي باشد.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir