بخشهای مرتبط
امور خوابگاهها

 شرایط پذیرش میهمان در خوابگاه: 1-در خوابگاه خواهران ،خواهر یا مادر و در خوابگاه برادران ، برادر و پدر دانشجوی ساکن خوابگاه(بدون واریز هزینه)
 2-دانشجویانی که به دلایلی اداری مانند:فراغت از تحصیل ،پایان نامه،و... مجبور به اسکان در خوابگاه می باشند به شرط ارائه دلایل  مستند و تایید  امور دانشجویی برای هر شب با  واریز مبلغ 100000ريال  به حساب خوابگاه  وارائه فیش بانکی می توانند از خوابگاه استفاده کنند.
 3-ارائه کارت شناسایی  مبنی بر خواهر یا مادر، برادر یا پدردانشجوی ساکن خوابگاه، و ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان   خود واحد  که قصد دارند به عنوان میهمان از خوابگاه استفاده نمایند به  سرپرست خوابگاه  جهت اسکان  اجباری می باشد.
 4-هر دانشجو(به جزء دانشجویان مقطع دکترا) صرفأ در هر نیمسال فقط 3 بار می تواند با شرایط فوق الذکر از میهمانی استفاده نماید.
5-صدوربرگه میهمان صرفأ از ساعت 12/30-8 صبح می باشد.
6-دانشجویان محترم مقطع دکترای تخصصی میتوانند بدون محدودیت در هر نیمسال و با پرداخت هزینه به عنوان میهمان در خوابگاه حضور داشته باشند.
 
                  مقررات خوابگاهها:
 1. همراه داشتن وارائه کارت سکونت در خوابگاه هنگام ورود به مجتمـع خوابـگاهی الـزامی است.
2. دانشجویان مجاز به استفاده از خوابگاهی  می باشند  کــــه اقـدام به ثبت نموده باشند وکارت آنها مهراعتبار آن نیمسـال را داشتـه باشد .
3. همراه آوردن میهــمان به هر عنـوان بـدون اخـذ مجــوز از امور خوابگاههـا ممـنوع مـی بـاشــد.
4. ساعات ورود وخروج در فصول مختلف سال از سوی حوزه دانشجویی تعـیین اعلام  می گردد و رعایت سـاعات مجاز از سـوی دانشجویی الزامـی مـی بـاشد.
5. خروج دانشجویان در ساعات غیر مجاز با ثبت دفتر خوابگاه واخذ مجوز از سرپرست خوابگاه انجام خواهد شد.
6. رعایت حجاب اسلامی مطابق ،توصیه های شورای  فرهنگی دانشگاه به هنگام ورود وخروج از  خوابگاه الـزامـی می باشد.
7. همراه داشتن دوربین عکا سی ، فیلمبرداری ،  ولـوازم صـوتی وتصویری وکامپیـوتر بـدون  اخذ مجوز  ممـوع بوده ودر صورت مشاهده هر گونه لوازم غیر مجاز مطابق آئــین  نامه انضباطی برخورد خواهد شد.
8. در صــورت ارائه گزارش مبنی بر عدم رعایت مقرارات فوق و  احتمالاً اصرار تکرار تخلفـات در هر مقطـع  از سـال تحصیـلی  مطابق با آئـین  نامـه انضباطی مجـوز سـکونت خوابگاه لغـو وبرخی مـوارد انضـباطی انجـام خواهد شـد . 
 
خوابگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  •  شناسنامه خوابگاه امام رضا (برادران):
نام خوابگاه  :  امام رضا
سال تأسیس : 1387
ظرفیت  :  216 نفر
متراژ : 3300  مترمربع
تعداداتاقها  : 49 باب  
تعداد اتاق مطالعه : 7 باب
سایت کامپیوتری  :  ا باب متصل به شبکه اینترنت
نمازخانه  : 1باب
تعدادآشپزخانه : 8 باب
سیستم گرمایش وسوخت: (شوفاژـ گاز شهری)
امکانات رفاهی :
تلوزیون LCD ـ کامپیوتر ـ میز پینک پنک ـ اجاق گاز ـ یخچال ـ وسایل ورزشی ـ میز مطالعه ـ سیستم صوتی  ـ ویدئوCD ـ کمـد انفرادی ـ پنکه ـ بوفه ـ جاروبرقی ـ تختخواب ـ تشـک
 

  • شناسنامه خوابگاه حضرت فاطمه( خواهران):
 نام خوابگاه  :  حضرت فاطمه
سال تأسیس : 1376
ظرفیت  :  216 نفر
متراژ : 3300  مترمربع
تعداداتاقها  : 61 باب  
تعداد اتاق مطالعه : 1 باب
سایت کامپیوتری  :  ا باب متصل به شبکه اینترنت
نمازخانه  : 1باب
تعدادآشپزخانه : 9 باب
سیستم گرمایش وسوخت: (شوفاژـ گاز شهری)
امکانات رفاهی :
تلوزیون LCD ـ کامپیوتر ـ میز پینک پنک ـ اجاق گاز ـ یخچال ـ وسایل ورزشی ـ میز مطالعه ـ سیستم صوتی  ـ ویدئوCD ـ کمـد انفرادی ـ پنکه ـ بوفه ـ جاروبرقی ـ تختخواب ـ تشـک
 

  • شناسنامه خوابگاه حضرت معصومه( خواهران):
نام خوابگاه  :  حضرت معصومه
سال تأسیس : 1387
ظرفیت  :  216 نفر
متراژ : 3300  مترمربع
تعداداتاقها  : 49 باب  
تعداد اتاق مطالعه : 7 باب
سایت کامپیوتری  :  ا باب متصل به شبکه اینترنت
نمازخانه  : 1باب
تعدادآشپزخانه : 8 باب
سیستم گرمایش وسوخت: (شوفاژـ گاز شهری)
امکانات رفاهی :
تلوزیون LCD ـ کامپیوتر ـ میز پینک پنک ـ اجاق گاز ـ یخچال ـ وسایل ورزشی ـ میز مطالعه ـ سیستم صوتی  ـ ویدئوCD ـ کمـد انفرادی ـ پنکه ـ بوفه ـ جاروبرقی ـ تختخواب ـ تشـک

فرمهای ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد:

   دانلود : قابل توجه دانشجویان ساکن در خوابگاه          
   دانلود : مقررات سکونت در خوابگاه          
   دانلود : فرم پزشکی          
   دانلود : مقررات اصلی خوابگاه          
   دانلود : مدارک لازم    

فرمهای ثبت نام دانشجویان پرستاری دانشگاه سراسری:
   دانلود : قابل توجه دانشجویان          
   دانلود : مقررات سکونت در خوابگاه         
   دانلود : فرم پزشکی        
   دانلود : مشخصات           
   دانلود : مقررات اصلی خوابگاه           
   دانلود : مدارک لازم           
   دانلود : قرارداد           

سایر فرمها:
 
   دانلود : قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاهها           حجم فایل 53 KB
   دانلود : نکات قابل توجه در خوابگاهها           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مقررات خوابگاهها           حجم فایل 53 KB
   دانلود : فرم تخلیه خوابگاه           حجم فایل 30 KB
   دانلود : شرایط میهمان در خوابگاه           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرم درخواست میهمان در خوابگاه           حجم فایل 25 KB
   دانلود : فرم انصراف از خوابگاه           حجم فایل 12 KB
  
 
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir