بخشهای مرتبط
کمیته انضباطی

با توجه به اهمیت سلامت معنوی وظاهری فضاهای علمی وآموزشی وپژوهشی ،کمیته انضباطی درراستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه وکمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی وپژوهشی وتأمین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می شود .وظیفه این کمیته رسیدگی به تخلفات دانشجویی مطابق با آئین نامه انضباطی می باشد . بدیهی است با وجود اعضای دانشمند ودانشجو در ترکیب این کمیته ،توجه به شیوه های برخورد صحیح وعادلانه با دید اصلاحی تخلفات دانشجویی ورعایت تقوا در امر قضاوت وتصمیم گیری جزو اصول اساسی خدشه ناپذیر این کمیته تلقی می شود .
با توجه به نوع ومیزان تخلف یا تخلفات انجام شده از سوی دانشجو کمیته انضباطی واحد تنبیهاتی در 24 بند را در اختیار دارد که پس از رسیدگی به پرونده ودر نظر گرفتن همه جوانب  اعمال می نماید .
1) جرایم عمومی وقضایی  2) تخلفات آموزشی واداری  3) تخلفات سیاسی وامنیتی  4) تخلفات اخلاقی
هریک از تخلفات 4 گانه فوق به لحاظ موضوع واهمیت بصورت مجزا به بندهایی تقسیم می شوند که در صدور حکم مورد نظر قرار می گیرند.
جهت اطلاع دانشجویان عزیز از تخلفات دانشجویی به تخلفات آموزشی واداری وتخلفات اخلاقی به اختصار اشاره می نمائیم.
الف : تخلفات آموزشی :
هر گونه نقض مقررات جلسه امتحان ،همراه داشتن کتاب ،جزوه ، یادداشت ،موبایل ،ام پی تری پلیر، ماشین حساب ،نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی ، ترک جلسه امتحان پس از رویت سئوالات ، فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامۀ خود ، کمک کردن به دانشجویان دیگر در پاسخگویی به سوالات ، شرکت در امتحان به جای دیگری ،فرستادن فرد دیگری به امتحان به جای خود بسته به نحوۀ ارتکاب از مصادیق تخلف وتقلب در امتحان در نظر گرفته می شوند همچنین ارئه هرگونه اسناد ومدارک جعلی ،جعل سند و..... نیز از تخلفات دانشجویان بوده  وکمیته انضباطی پس از بررسی موضوع رأی وحکم صادر می نماید .
 ب: تخلفات اخلاقی
استعمال مواد مخدر، شرب خمر ، قمار ، خرید وفروش این گونه موارد، پخش تصاویر وفیلم یا مطلب غیر اخلاقی از طریق گوشی تلفن همراه یا سایت های اینترنتی، ورود وخدشه دار کردن حریم خصوصی دیگران ، عدم رعایت پوشش اسلامی ، استفاده از پوشش غیر متعارف یا آرایش مبتذل ، بکار گیری وتوزیع وتکثیر کتب ومجلات وعملکردهای مستهجن یا آلات لهو ولعب ، عدم رعایت شئونات دانشجویی ، درگیری ،پرخاشگری،عدم رعایت حقوق دیگران ،ارتباط با نامحرم ، ایجاد مزاحمت ، داشتن رابطه نا مشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع ، انجام عمل منافی عفت ،هر دانشجو موظف است پس از احضار از سوی کمیته انضباطی در دفتر کمیته حاضر وتوضیحات خود را مبنی بر نحوه وقوع تخلف ارائه نموده ومستندات ودفاعیات خود را ارائه نمایند .
همچنین 10 روز پس از صدور کمیته انضباطی نیز می تواند اعتراض خود را بصورت مکتوب به کمیته انضباطی ارائه ودر خواست تجدید نظر دررأی صادره را ارائه نماید.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir