بخشهای مرتبط
اداره تربیت بدنی

سالنهای ورزشی
 
 -سالن ورزشی چند منظوره (شهید صیاد شیرازی)به مساحت 2700 متر مربع
 - سالن حجاب مخصوص کلاسها وفوق برنامه خواهران به مساحت 870 متر مربع
- استخر سر پوشیده به همراه سوناو جکوزی وسکوی تماشا گر (ظرفیت 500 متر ) وبه مساحت 2700 متر مربع.
- سالن ورزشی چند منظوره (در حال ساخت) به مساحت 1800 متر مربع
- زمین چمن بهمراه پیست دومیدانی (با سیستم آبیاری قطره ای )به مساحت 8000  متر مربع.
- ساختمان دانشکده تربیت بدنی به مساحت 1350 متر مربع
- خوابگاه ورزشی دانشجویان به ظرفیت 180 نفر ومساحت 1250متر مربع.
 
نحوه عضویت دانشجویان درتیمهای ورزشی
تمرینات رشته های مختلف ورزشی براساس اولویت تیمهای شرکت کننده در مسابقات طبق برنامه اعلام شده از طرف تربیت بدنی برگزار می گردد ودانشجویان می توان برای عضویت در تیمهای دانشگاه در تمرینات مسابقات انتخابی تیمهای مختلف شرکت نموده وعضو تیم دانشگاه شوند .
 دانشجویان وتیمهایی که در مسابقات منطقه ای وکشوری مقام کسب می کنند می توانند از مزایای تخفیف شهریه استفاده نمایند نفرات وتیمهای اول 20 درصد تخفیف شهریه در ترم بعد از مسابقه وتیمهای اول ودوم به ترتیب 15 و10 درصد از تخفیف بهره مند شوند .
  دانشجویانی که در مسابقات کشوری (سراسری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)مقام کسب می کنند نفر اول یا تیم اول 25 در صد نفر ات وتیمهای دوم 20 درصد وتیم نفرات سوم 15 در صدتخفیف  از کل شهریه بهره مند میشوند.
 
دانشجویانی که قبل از ورود به دانشگاه در مسابقات قهرمانی کشور ، مسابقات بین المللی ، آسیایی ، جهانی یا المپیک مقام کسب کرده باشند از تخفیف شهریه حتی 100درصد بهرمند خواهند شد.
 
برنامه وقت آزادسالنهای ورزشی واستخر
 
سالنهای ورزشی از ساعت 8 صبح لغایت 16 در اختیار آموزش جهت کلاسهای تربیت بدنی عمومی وتخصصی (عملی ) رشته تربیت بدنی بوده واز ساعت 16 لغایت 19/30 کلاسهای فوق برنامه برگزار خواهد شد .واستخر نیز از 8 صبح لغایت 13 در اختیار آموزش بوده واز ساعت 14 تا ساعت 20 در سالنهای آزاد دانشجویان کارکنان واساتید دانشگاه خواهد بود .
 
استخر دانشگاه از ساعت 14 لغایت 17 هر روز جهت استفاده دانشجویان برنامه ریزی شده که روزهای زوج مخصوص برادران وروزهای فرد مخصوص خواهران می باشد. واز ساعت 17 الی 18/30 جهت کارکنان و18/30 لغایت 20 سانس اساتید می باشد .

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir