بخشهای مرتبط
کلنیک مشاوره و روانشناسی

                                      برنامه كلينيك مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

 

       ايام هفته

                      نام مشاور

   ساعت حضور

       

         يكشنبه

           خانم دكتر فريده محمدي

30/11-30/9

      

         دوشنبه

           آقاي دكتر سيروس شريفي

16-14

       

        سه شنبه

            آقاي دكتر جعفر پويامنش

            آقاي دكتر محمود اعظمي

           آقاي دكتر عليرضا جعفري

10-8

12-10

16-14

       

       چهارشنبه

           خانم دكتر آزيتا حسيني

           آقاي دكتر محمد قمري

           خانم دكتر بزازيان

           خانم دكتر وحيده باباخاني

30/10-30/8

12-10

30/12-30/10

16-14

  

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir