بخشهای مرتبط
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

اساسنامه باشگاه  
                                
رییس  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: خانم دکتر حمیده آهنکار  
 
پست الکترونیک:     
hahankar@abhariau.ac.ir

آدرس دفترباشگاه : ساختمان اداری وآموزشی حضرت امام خمینی(ره)
طبقه همکف-اتاق156

شماره تماس:35226080-024
داخلی : 469

 
برای ثبت نام در سامانه باشگاه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:
 
 
 
آیین نامه عضویت
شیوه نامه عضویت
راهنمای عضویت
مزایای عضویت
آدرس دهی مقالات

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir