معرفی دانشکده

 
معرفی رشته های دانشکده

دکتری تخصصی كارشناسي ارشد نا پيوسته كارشناسي نا پيوسته كارشناسي پيوسته كارداني نا پيوسته
عنوان و کد رشته تحصیلی عنوان و کد رشته تحصیلی عنوان و كد رشته تحصيلي عنوان و كد رشته تحصيلي عنوان و كد رشته تحصيلي
علوم و مهندسي باغباني- اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني   50190 انگل شناسی دامپزشکی  10507 مهندسي توليدات دامي  50307 مهندسي علوم دامي  50148 دامپزشكي   10501
اصلاح نژاد دام   50336 علوم دامی – اصلاح نژاد دام  50119   علوم و مهندسي باغباني  50170  
  علوم دامی – تغذیه دام  50118   مهندسي فضاي سبز  50323  
  علوم و مهندسی باغبانی –تولید محصولات گلخانه ای 50180   اقتصاد كشاورزي  50205  
  علوم و مهندسی باغبانی – درختان میوه  50184   علوم و مهندسي جنگل  50666  
  علوم و مهندسی باغبانی – سبزی ها  50183      
  علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان داروئی   50181      
  علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان زینتی 50182      
  مدیریت کشاورزی  50256      

ساعات حضور مدیران گروه

نام ونام خانوادگي رشته/ رشته ها مقطع روزهاي حضور
96-97-1
دكتر نينا رجائي مديريت كشاورزي تمامي مقاطع وگرايشها چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكتر مهران ابوذر تغذيه دام- انگل شناسي- دامپزشكي- اصلاح نژاد دام تمامي مقاطع چهارشنبه-پنج شنبه-جمعه
دكتر كامران اكبري مهندسي كشاورزي وعلوم باغباني كارشناسي ارشد با تمامي گرايشها چهارشنبه- پنج شنبه
 
دكترسعيد پيري علوم باغباني- ژنتيك مولكولي دكتري يكشنبه الي پنج شنبه
 


سرفصل گروههای آموزشی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir