گروه های آموزشی
برنامه ها و استراتژی

 
 
برنامه ها و استراتژی   دفتر توسعه آموزش مداوم    
 
 
بهبود سیستم نظارت و ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشکده
·  بهبود سیستم نظارت و ارزشیابی مربیان در واحد بالین بیمارستان
·  تهیه و تنظیم سیستم ارزشیابی LOG BOOK جهت ارزیابی کلیه مهارت های بالینی در بیمارستان
·  اصلاح فرایند کارگروهی در محیط بالین و ارتقاء تعاملات بین دانشکده و محیط های بالین
·  برگزاری سالانه همایش کشوری دانشجویی
·  افزایش تجهیزات اتاق مهارت بالینی SKILL LAB
·  ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی در ابعاد آموزشی و پژوهشی
·  تشویق اعضای هیات علمی که در هر نیمسال یک فعالیت پژوهشی با دانشجویان کارشناسی خود داشته باشند

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir