گروه های آموزشی
لیست کارگاههای برگزار شده

لیست کارگاههای برگزار شده

کارگاه آموزشی نگارش طرح درس مورخ 30/09/96
کارگاه آموزشی سوالات چند گزینه ایی مورخ24/09/95
 کارگاه فرآیند پرستاری مورخ 17/12/95
کارگاه آشنایی با روش های مرور سیستماتیک مورخ30/09/96

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir